Planerad kull / Planned litter

Läs mer om Köp av en vildand och mina Avelsmål

Kull 19 / Litter no 19
Planerad parning hösten 2021 / Planned mating fall 2021

Kullen är i princip fullbokad sedan länge! Om inget oförutsett händer blir det detta par.
The litter is almost fullybooked already. If nothing unexpected happens this will be the couple!

e./sire J Vildandens Guldkorn af Gremir “Diamant”
u./dam J RLD N Vildandens Alpha af Molteli ”Alpha”


Planerade kullar med någon Vildand hos annan uppfödare
Planned litter with a wildduck at another breeder