Planerad kull / Planned litter

Läs mer om Köp av en vildand och mina Avelsmål

Kull 19 / Litter no 19
Planerad parning sommar 2021 / Planned mating summer 2021

Kullen är i princip redan fullbokad men för rätt köpare kan det finnas en öppning!
Om inget oförutsett händer blir det detta par.
The litter is almost fullybooked already. If nothing unexpected happens this will be the couple!

e./sire J Vildandens Guldkorn af Gremir “Diamant”
u./dam J RLD N Vildandens Alpha af Molteli ”Alpha”


Planerade kullar med någon Vildand hos annan uppfödare
Planned litter with a wildduck at another breeder