Kull 20 / Litter no 20 ~~ Vildandens … af ….

Planerad parning troligen i juni 2024

e. J Redborn Dynamite Glorious Edition ”Jive”
u. J Vildandens Busvissla af Pegno ”Bus”

 

Jive


 
SE10105/2021, född 200814
HD / Hips  A / A
ED / Elbows  UA (0)
Ögon / Eyes UA 240424
DNA-prcd-PRA Fri / Clear
DNA-DE Hereditärt fri / Clear by parentage
DNA-CEA Fri /Clear
Test avseende CLAM Och CDMC är på väg
Bus


 
SE53053/2020, född 200829
HD / Hips  B / B
ED / Elbows UA (0)
Ögon / Eyes UA 240424
DNA-prcd PRA Bärare / Carrier
DNA-DE Hereditärt fri / Clear by parentage
DNA-CLAM Fri / Clear
DNA-CDMC Fri / Clear
DNA-CDDY/IVDD Fri / Clear
DNA-CLPS Fri / Clear
DNA-CP1 Fri / Clear
DNA-D Locus Fri / Clear
DNA-DM Fri / Clear
DNA-JADD Fri / Clear
Utställning / Conformation

  • Excellent jaktklass, 2 jaktkk

Jakt / Hunting

  • 2 x Excellent Öppenklass Tollingprov och uppflyttad till Elitklass
  • 2 x Very good Nybörjarklass Reetrieverprov, godkänt vattenarbete

Övrigt / Other

Utställning / Conformation

  • Excellent öppenklass, 1 ökk, CK, 3 btkl
  • Excellent jaktklass, 2 jaktkk

Jakt / Hunting

  • Excellent Nybörjarklass Tollingprov

Övrigt / Other

2015 parade jag Bus mormorsmor Pixel med Jives far Twist men tyvärr blev det inga valpar. Ända sen Jive började visa framfötterna inom jakten har jag funderat på honom och efter en del letande fastnade jag vid Jive och fick OK av Mariette!


Kullen vänder sig till dig som verkligen vill arbeta med din tollare allra helst med fokus på jakten, kanske starta på jaktprov längre fram eller tävla vidare inom någon annan gren t ex viltspår, lydnad eller bruks. Jag tror det kan bli duktiga arbetshundar med mycket stor arbetslust och trevligt temperament samt en god exteriör. Dessa valpar passar sannolikt inte dig som inte vill lägga stor vikt vid träning då linjerna innehåller starkt arbetande tollare! Vi förbehåller oss fri prövningsrätt vid valet av valpköpare.

 

Jive visade snabbt att han följer pappa Twist i jaktens fotspår. Efter ett första VG i nybörjarklass Tollingprov blev det Excellent i nästa start och därefter två Excellent i öppenklass och han är uppflyttad till elitklass. Han är även startad i nybörjarklass Retrieverprov där han har Very good och godkänt vattenarbete.
Jive är utställd i jaktklass och har Excellent. 
Bus har Excellent i nybörjarklass Tollingprov. Vi hade lite otur innan allt trillade på plats även på proven.
Bus har Excellent och CK på utställning där hon placerats 3a bästa tik. 

Båda är mentalbeskrivna – Jive BPH och Bus både MH och BPH.

I stamtavlan finns flera duktiga jakthundar med pris i elitklass Tollingprov. Både Bus pappa Noice och Jives pappa Twist är Svenska Tollingjaktchampions.

 

Jives pappa är svenskfödd men Jive är född i Danmark. Jives syskon har A höfter och HD index som ligger på 114 i Danmark (Joppe bor i Sverige och har B).
Bus har B höfter liksom sina syskon (ett har B/C)


Valparna kommer att bli Hereditärt fria avseende DE (Degenerativ encefalopati). Bus är testad fri på alla DNA-tester utom prcd-PRA där hon är bärare. Jive är dock testad fri vilket innebär att ingen av valparna kan utveckla PRA. Jag rekommenderar dock att ev valpar som kommer att användas i avel ska DNA-testas för prcd-PRA.

 

Jag tror att de kommer att komplettera varandra bra.

 

In 2015 I mated Bus’ great-grandmother Pixel with Jive’s father Twist but unfortunately there were no puppies. Ever since Jive started to show his prowess in hunting, I’ve been thinking about him and after some searching, I got hooked on Jive and got the OK from Mariette!

This litter is for you who really want to work with your Toller with maingoal in the hunt and perhaps start in fieldtrial in the future or possibly compete on in other events. I think it would be good working tollers with plenty of game interest, lots of drive together with nice temperament and good conformation. These puppies will perhaps not suit everybody while the pedigree contains strong working tollers!
We reserve the right to choose who/whom may buy a puppy from us

 

Jive quickly showed that he is following in the footsteps of his father Twist. After a first VG in the beginners class Tolling test he got Excellent in the next start and then two Excellent in open class and he has moved up to elite class. He is also started in beginners class Retriever huntingtest where he has very good and approved water work.
Jive is shown in hunting class and has gotten Excellent. 
Bus has Excellent in beginners class Tolling test. We had some bad luck before everything fell into place even on the tests.

Bus has Excellent and CK at show where she has been placed 3rd best bitch. 

Both are mentally described – Jive BPH and Bus both MH and BPH.

In the pedigree there are several talented hunting dogs with prizes in the elite class Tolling test. Both Bus’ father Noice and Jive’s father Twist are Swedish Tolling Hunting Champions.
 

Jive’s father was born in Sweden, but Jive was born in Denmark. Jive’s siblings have A hips and the HD index is 114 in Denmark (Joppe lives in Sweden and has B).
Bus has B hips like her siblings (one has B/C)
The puppies will be Clear by parentage of DE (Degenerative Encephalopathy).
Bus is tested free on all DNA tests except prcd-PRA where she is a carrier. However, Jive is tested free which means that none of the puppies can develop PRA. However, I recommend that any puppies that will be used in breeding should be DNA tested for prcd-PRA. 

I think they will complement each other well.

Stamtavla / Pedigree

J Redborn Dynamite Glorious Edition ”Jive”

SE J(T)CH SE UCH Agrosofens Calypso Duck Tail’s Muddus Regnbågsforell LPI Flottatjärn’s Prima Heta Hasse
SE U(U)CH Duck Tail’s Lysande Letsi
SE U(U)CH Rödahunds Hitchin Lisa DE&VDH CH DK UCH Hyflyer’s Invincible Max
LPI NO UCH Lauvstuas Is Cabella Til Rödahund
J Redborn Ultimate By Request Rhineferry’s Little River Duck Nic The Rhineferry Tales Of Rivers Gem
LPI NO UCH Lauvstuas Is Cabella Til Rödahund
DK UCH INT UCH SE U(U)CH Springer Nova’s Princess DK UCH SE U(U)CH Tuldahl’s Noah
SE U(U)CH Springer Nova’s Cajo Tuffsson
J Vildandens Busvissla af Pegno ”Bus” SE J(T)CH SE UCH TJE(DK) Digby Tollers Daytona Tollerbay Rambo De Quiz LPI LPII SE U(U)CH SE VCH Tollarbos Quiz A’Pollon
FI UCH FI VCH Tollerbay Great Evita
J Digby Tollers Duck Lips Alliance De La Vie Bluff’s Poker
Digby Tollers Kaakaopuu
Vildandens Echo af Molteli J River Fox Red Fire of Texmo LPI LPII LPIII SE UCH SE VCH Hummelviksgårdens Golden Texas
Lönnlövets Nässla
J Vildandens Leet af Pixboot HR UH CA CH Redland’s Rubber Boots
TJO(DK) Kanadickens Dolphin of Mafli

Inavelsgrad 0,0 % enl SKK:s Avelsdata, beräknat HD-index 99 (240509 Jive 105 och Bus 92)

Tack Anina Steentofte på kennel Redborn för lånet av bilderna på Jive