Vildandens Hertig av Denjaz ”Vicke”

reg nr S48615/96, född 960414, hane
reg no S48615/96, born 04/14/1996, male

 

 

Vicke dog i cancer (Malignt lymfom) i juni 1997 / Vicke died in june 1997 due to Malignant lymphoma