LPI SE VCH Vildandens Riddare av Denjaz ”Sigge”


 reg nr S28617/96H, född 960414, hane
reg no S28614/96, born 04/14/1996, male

Ägare / Owner: Lis Sparre, Bunkeflostrand

  k9data  

HD / Hips UA
ED / Elbows UA (0)
Höjd / Height 52 cm
Vikt / Weight 23 kg

Tyvärr avlivades Sigge den 2000-09-15 p g a skelettcancer (osteosarkom)
Sigge was put to sleep 09/15/2000 due to scelettcancer (osteosarcoma)

Meriter:
Utställning

 • Fullcertad
 • CACIB
 • 1 danskt Cert
 • BIR och BIM
 • BIG-R SKK Herrevadskloster
 • BIS Öppenklasshund vid Tollarspecialen 2000

Lydnad

 • LPI = Lydnadsprovsdiplom klass I
 • 2 pris klass II
Bruks

 • Uppflyttad till lägre klass spår på 255 p
 • Innehavare av Rabén-Sjögrens vandringspris för bästa poäng av Malmöekipage i appellklass bruksspår våren 2000

Viltspår

 • SE VCH = Svensk Viltspårchampion
 • 1 + HP i öppenklass
 • Årets Viltspårtollare vid Tollarspecialen 2000

Övrigt

 • Godkänt karaktärsprov
Merits:
Conformation

 • 3 CAC
 • CACIB
 • 1 danish CAC
 • BOB and BOS
 • BIG-R SKK Herrevadskloster
 • BIS Openclassdog at the Tollerspeciality 2000

Obedience

 • LPI = Diploma in obedienceclass I
 • 2nd prize class II
Working

 • Moved up to lower class tracking
 • Winner of the Rabén-Sjögrens trophy for best aptitudeclass tracking spring 2000

Gametracking

 • Swedish Gametracking Champion = SE VCH
 • 1st prize with honors
 • This years Gametracing toller at the Tollerspeciality 2000

Other

 • Approved Mentaltest

BIS Öppenklass  Tollarspecialen 2000 samt Årets Viltspårtollare