DK VCH FI VCH NMB-13 NO UCH NO VCH NORD VCH SE U(U)CH SE VCH Vildandens Humle af Tingcha ”Remus”


reg nr S12985/2004, född 031227, hane
reg no S12985/2004, born 12/27/2003, male

Ägare / Owner: Johanna Järnegren och Henrik Jensen, kennel Inlicio, Norge

   k9data

dogweb

HD / Hips   A/A
ED / Elbows   0/0
Ögon / Eyes UA   061106, 110829
DNA-prcd-PRA   Normal / Clear
DNA-CEA/CH   Normal / Clear
DNA-CDDY   N/CDDY
Ingår i Tollarprojektet: ANA-testad Negativ 060730
Mankhöjd / Height 47 cm
Vikt / Weight  21 kg

Remus fick somna in 180827, 14 år och 8 mån gammal / Remus was put to sleep 08/27/2018

Meriter:
Utställning

 • 3 cert tagna inom loppet av 8 dagar i Norge = Norsk utställningschampion = NO UCH
 • Svensk Utställningschampion = SE U(U)CH
 • BIR SKK Hässleholm 090517
 • BIR och BIS-4 NRK 070428
 • BIR och BIS-3 NRK 070429
 • BIR-valp II, BIS-3:a NRK Trondheim med omegn
 • BIR-valp, BIG-4:a Nidaros Brukshundklubb

Lydnad

 • 1:a pris klass I 184,5 p Tollarspecialen 2006
 • ”Appellmerke” i lydnad (146 p av 180 p)

Bruks

 • Godkänd i klass B spår Norge (motsvarar högre klass)
 • Godkänd i appellklass spår i Sverige

Jakt

 • Godkänt kvalificeringsprov NRK
 • 3 nkl inoff tollingdummytest i Norge
 • Klubbmästare NRK Trondheim 2011 Blåbärsklassen 86,5 p
 • Guldandsvinnare i lagkampen 2007  med ”Trondheimsgutta”
 • Guldandsvinnare samt bästa lag i lagkampen 2008 med ”Tröndertrollene”
Viltspår

 • Årets viltspårtollare utdelat på Tollarspecialen 2017
 • Årets viltspårtollare utdelat på Tollarspecialen 2016
 • Delad bästa hund på Nordiskt lagmästerskap 2015
 • Andra bästa hund på Nordiskt lagmästerskap 2016
 • Norgemästare i blodspår 2013 = NMB-13
 • Godkänd eftersökshund på skadat vilt
 • Nordisk mästare 2013 – Lag (retriever)
 • Dansk Viltspårchampion (den förste i rasen)
 • Nordisk Viltspårchampion
 • Finsk Viltspårchampion (2 x VOI1)
 • Svensk Viltspårchampion
 • Norsk Viltspårchampion (21 x HP)
 • Nr 4 med 1 HP på NM i blodspor 2009 (alla raser)
 • Deltagit i Norska mästerskapen i blodspår 2006, 2008, 2009, 2011 – 2015 (skadad 2010)
 • Uttagen till Norska Retrieverlandslaget 2009 – 2016. Deltagit alla åren landslaget funnits.
 • Provbäst av 29 hundar på STBKs Jubileumsprøve 2007
 • Provbäst av 40 hundar på NRK Nord-Trøndelags prøve 2008
 • Delad provbäst av 41 hundar på Nord-Trøndelags prøve 2009
 • Provbäst av 18 hundar på Smøla JFFs prøve 2011
 • Provbäst av 33 hundar på NRK Nord-Trøndelags prøve 2012
 • Provbäst av 28 hundar på NRK Nord-Trøndelags prøve 2013

Övrigt

Merits:
Conformation

 • Norwegian Conformation Champion = NO UCH
 • Swedish Conformation Champion = SE U(U)CH
 • BOB SKK 05/17/2009
 • BOB and BIS-4 NRK 04/28/2007
 • BOB and BIS-3 04/29/2007
 • BOB-puppy class II, BIS-3
 • BOB-puppy, BIG-4

Obedience

 • 1st prize class I Tollerspeciality 2006
 • ”Appellmerke” in obedience (Norway)

Working

 • Approved class B tracking Norway
 • Approved appellclass Tracking Sweden

Hunting

 • Approved qualifyingtest (in order to start fieldtrial in Norway)
 • 3rd prize Tollingtest (dummy) Norway
 • Participated in the winning team in the Tollerteamcup 2007, 2008
Gametracking

 • Shared Best team in the Nordic team championship 2015
 • 2nd Best team in the Nordic team championship 2016
 • Winner of the Norwegian Championships 2013, all breeds
 • Certified tracker for wounded game
 • Nordic winner 2013 – Team (retriever)
 • Danish gametracking champion (DK VCH – the first in the breed)
 • Nordic gametracking champion (NORD VCH)
 • Finnish gametracking champion (FI VCH)
 • Swedish gametracking champion (SE VCH)
 • Norwegian gametracking champion (NO VCH)
 • Participated in Norwegian Championship in gametracking (all breeds) 2006, 2008, 2009, 2011 – 2015 (injured 2010)
 • No 4 in Norwegian Championship 2009
 • Winner of all-breeds contest 2007 (29 participants)
 • Winner of all-breeds contest 2008 (40 participants)
 • Winner of all-breeds contest 2009 (41 participants)
 • Winner of all-breeds contest 2011 (18 participants)
 • Winner of all-breeds contest 2012 (33 participants)
 • Winner of all-breeds contest 2013 (28 participants)
 • On  the Norwegian national retriever-team in game tracking 2009-2016

Other