Kull 12 / Litter no 12 ~~ Vildandens … af Pixboot

född 2011-08-25, 6 hanar och 2 tikar  / born 08/25/2011, 6 males and 2 females

e/sire: HR UH CA CH Redland’s Rubber Boots WCX CDX SH ”Boots”
u/dam: TJO(DK) Kanadickens Dolphin of Mafli ”Pixel”

Excel
”Vinna”
Leet
”Elite”
Cache
”Bingo”
Hacker
”Hacke”
Hub
”Scott”
Patch
”Patch”
Switch
”Zigge”
Voxel
”Tham”

Temat denna gång är olika namn inom databranschen
The theme for this litter are Computerterms

Namn Förklaring
Excel

Microsoft Excel är ett kalkylprogram från Microsoft Corporation som ingår i programsviten Microsoft Office.
Excellera = vara främst, överträffa, vara bäst = vinna

Leet

Leet, l33t, leetspeek, eller 1337, är språkbruk inom bland annat online-kulturen. Uttrycket härstammar från ordet ”Elite” och har sitt ursprung inom hacking-, warez- och BBS-kretsar, där elite är en självpåtagen kategorisering av gruppens medlemmar.

Cache

Cache (från franska cacher, ”gömma”) är en term inom datorteknik som beskriver en kopia av senast använda data, eller ofta använda data, som temporärt mellanlagras i ett snabbt minne för att kunna återanvändas i framtiden.

Hacker

En hackare eller hacker är en datorentusiast med stort intresse av att få en fullständig förståelse av tekniska system, till exempel datorutrustning. Ordet hacker började användas vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), för att beskriva personer som förstod sig på universitetets allt mer komplexa modelljärnväg. Att göra en liten ändring i denna kallades för ett hack. En hackare använder sina kunskaper till att skaffa ny, icke tillgänglig information om ett system.

Hub

Nätverkshubb (från engelskans hub eller nätnav är i generella ordalag en central nod i ett nätverk. I datornätverk är en nätverkshubb en enhet som slår ihop ett antal olika segment till ett enda stort segment.

Patch

Programfix, buggfix (engelska: patch) är en uppdatering av ett datorprogram som inte nödvändigtvis föranleder ett nytt versionsnummer. Syftet med en programfix är att rätta till fel eller göra anpassningar av programmet för de speciella förhållanden som råder för en viss användare eller dator.
En patchkabel (av engelska patch cable, ungefär ’lappkabel’) är en kort kabel som används för att koppla samman enheter som är fysiskt nära varandra.

Switch

En switch, även växel, är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk.

Voxel

En voxel är en tredimensionell motsvarighet till en pixel, ett volymelement. Voxlar kan inte som pixlar direkt representeras på en bildskärm. Fördelarna är i stället att kunna representera volymer inom datorgrafik på ett matematiskt förhållandevis enkelt sätt. Tekniken används till största delen för 3D-grafik inom medicin, till exempel datortomografi, och andra vetenskaper.

Stamtavla / Pedigree:

HR UH CA CH Redland’s Rubber Boots WCX CDX SH ”Boots” Redland’s Eastern Basil Harbourlights Nifty Duke Harbourlights Ala Gatter
Harbourlights Tricky Nicky
Harbourlights Cinniman Twist Harbourlights Rip An Tare
Harbourlights Meg-a-Duck
Redland’s Hot Chili Pepper CA CH Kare’s Redland Rocket Harbourlights Scotia Fog
Harbourlights Tawny Two
Redland’s A Lazy Daisy Harbourlights Salty Dog WC
Harbourlights Cinniman Twist
Kanadickens Dolphin of Mafli ”Pixel” NO LCH SE LCH SE U(U)CH Foxy Farm’s Leon De Paprika Tollartrollets Paprika Kare Riverduck Of Flottatjärn
LP Spader Damens Calgary Flame
Sunlit New Candytrail Westerlea’s Rödräv Of Drögsta
NO UCH Sunlit Dame Rosita Mc
Kanadickens Snöflinga Af Gibcha Yvonnes Tollare King SE VCH Rönne Rivers Accrobat Mac Tawish
Vildandens Friherrinna Af Snickjaz
SE U(U)CH Kanadickens Coco Chanel LPI Foxy Farm’s Tatur Of Butch
Kanadickens Andante Con Eleganza


Boots & Pixel


Pixel och Boots

Pixel och Boots är två godmodiga, hårt arbetande tollare med ett underbart temperament. De är mjuka att ha att göra med utan att vara mesiga. De har mycket jaktlust i sig och båda apporterar det vilt som de blir presenterade för. Båda har pris på jaktprov och används i praktisk jakt och Boots har dessutom en massa titlar från Kanada inom jakten. Pixel är mentalbeskriven (se nedan) och Boots har även en lydnadstitel från Kanada. Båda är utställda med bra resultat – Pixel har CK i jaktklass samt är placerad i bästa tik och Boots är kanadensisk utställningschampion.
Pixel är en ganska stor tik med lång rygg medan Boots är en ganska smäcker hane som är något kompaktare och jag tror att de kommer att komplettera varandra väl. De är också väldigt typlika och det gillar jag.
Valparna blir hereditärt fria avseende PRA eftersom båda föräldrarna är fria (Pixel DNA-testad och Boots är hereditärt fri). Föräldrarna är också CEA/CH testade och Boots är fri medan Pixel är anlagsbärare.

 

Pixel and Boots are two good-natured, hard working Tollers with a wonderful temperament. They are soft to deal with without being wimpy. They have a lot of hunting desire and retrieves all game they are presented for. Both have taken price in fieldtrials and are used in practical hunting and Boots also have titles from Canada. Pixel has performed mental behavior dog test and passed with nice scores and Boots has an obedience title in Canada. Both are shown with good results – Pixel have CK in the working class and placed among the best female and Boots is a Canadian champion.
Pixel is a rather large female with long back, while Boots is a pretty slender male who is somewhat more compact and I think they will complement each other well. They are also very similar in type and I like that.
The puppies are free from PRA because both parents are DNA tested and are free Normal/Clear. The parents are also CEA/CH tested and Boots are free while Pixel is carrier.