Kull 11 / Litter no 11 ~~ Vildandens … af Dax

född 2009-12-14, 4 hanar och 1 tik  / born 12/14/2009, 4 males and 1 female

e/sire: SE VCH SE UCH Tollarbos Ducke Molleson ”Dacke”
u/dam: Vildandens Månstrimma af Dinchi ”Axa”

Elektron ”Ellie” Atom ”Tox” Molekyl ”Molle” Neutron ”Linus” Proton ”Leon”

Temat denna gång är ”PARTIKLAR” – jag är ju kemist!
The theme for this litter is ”PARTICLES” since I’m a chemist!

Namn Förklaring
Elektron

En elektron är en elementarpartikel (en lepton) med en negativ elementarladdning. En atomkärna omgiven av elektroner bildar en atom. Den bäst kända elementarpartikeln, beståndsdel i alla (neutrala) atomer och därmed i all materia.

Atom

En atom består av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner. Materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har ämnets kemiska egenskaper.

Molekyl

Molekyl en mikroskopisk grupp av atomer som uppför sig som en avgränsad enhet

Neutron

Neutronen är en subatomär partikel som tillsammans med protoner bildar en atomkärna. Olika antal neutroner i kärnan ger upphov till olika isotoper av grundämnet. Neutronen har ingen elektrisk laddning, den är neutral elektriskt oladdad elementarpartikel, beståndsdel i sammansatta atomkärnor

Proton

Proton, en positivt laddad subatomär partikel som tillsammans med neutroner bildar atomkärnor (kärnan i väteatomen). Antal protoner i atomkärnan bestämmer av vilket grundämne atomen är.

Stamtavla / Pedigree:

SE VCH SE UCH Tollarbos Ducke Molleson ”Ducke” Agrosofens Sista Styvern LPI LPII Ducktoller’s Curry Bella Nova’s Ole Brum
Kanadickens Sincerely Yours
Foxy Farm’s Kea of Prescot Foxy Farm’s Prescot
Sunlit New Candytrail
Tollarbos Okra De Lorenzo LPI SE LCH SE U(U)CH Hircum’s Lorenzo SE VCH LP Rödahunds And-Ivar
LP Benili’s Hekla
SE U(U)CH SE VCH Tollarbos Rock-Fanzy NO UCH Westerlea’s Canadian Rockies
LP SE LCH SE U(U)CH SE VCH  Ronja
Vildandens Månstrimma af Dinchi ”Axa” LPII Rödrävens Mäyrä ”Dino” FI UCH Small Fetcher Aladin Nordwart Kassandros
Nordwart Fama
Siphra’s Indian Gem SE UCH Rödrävens Björnbär
INT FI EE CH NORD V-97 FI V-01 Westerleas Tornado at Siphra
LPI LPII SE UCH Vildandens Drottning af Snickjaz Tollartrollets Snickers SE VCH LP Rödahunds And-Ivar
LP Drögstas Perdita
LPI SE U(U)CH Kanadickens Cecilia Lind SE UCH Riverduck Of Drögsta
Colliers’ Mapleleaf Ambassador


Ducke och Axa

Axa och Ducke är två arbetsglada och samarbetsvilliga tollare med trevlig mentalitet. Båda har bl a apporteringsmerit och har gjort bra mentalbeskrivningar, precis som deras kullsyskon.
I stamtavlan hittas också flera utställningschampions med jaktmerit d v s SE UCH!
Båda föräldrarna är DNA-testade avseende PRA och ingen av valparna kommer att kunna utveckla sjukdomen. Axa är däremot bärare vilket innebär att ev valpar, som ska gå vidare i avel, måste DNA-testas innan parning.

 

Axa and Ducke are two happy working tollers with lots of will to please and has got a nice mentality. Both has got approved retrievetest and have done nice mentaldescriptions together with their littermates.
In the pedigree there are several ”real” conformationchampions with the hunting merit SE UCH!
Both parents are DNA-tested regarding PRA and none of the puppies will develope the disease. Axa is however carrier so it means that any puppy from this litter must be DNA-tested prior to a mating in the future.