221203 – Peggy TEM NW1 behållare Diplom

Eva och Peggy tävlade idag i TEM NW1 behållare och fick sista diplomet som nu är de uppflyttade där till NW2 – Grattis 🙂

TEM NW1 Behållarsök
Moment 1 poäng: 25 / Moment 2 poäng: 25 / Moment 3 poäng: 25 / Moment 4 poäng: 25
Diplom
Total poäng: 100

Uppdaterat Peggys sida!

Eva skriver:

Fantastiska lilla hund, vilken 🌟 jag har ❤️ Tävlade idag i Kristianstad TEM NW1 behållare, tredje DIPLOMET och därmed uppflyttade till TEM NW2 behållare 😍
100 startande och vi blir 2:a i totalen, 2:a i moment 1 och 1:a i moment 3 🐾🥰🐾