220424 – Diamant Very good elitklass TJP

Idag har Catarina och Diamant startat elitklass Tolling prov med Very good som resultat!
Grattis 😊

Uppdaterat Diamants sida

Catarina skriver:

VG blev det idag och jag är stolt över oss…men en jägare kan lite för mycket på egen hand när avståndet ökar 🤪 och det är på riktigt så att säga…