200120 – Kull 17 registrerad

Nu är kull 17 registrerad!

 

Det blev denna gång temat Vattenandar eftersom ju Poseidon (Lokes namn) är Havets gud 🙂

En vattenande är ett mytologiskt väsen som förekommer i många naturreligioner, sägner, folksagor och mytologier. Vattenandar anses uppehålla sig i vattendrag, sjöar och hav eller i närheten av sådana vattenansamlingar. De tillhör elementarandarna och kallas ibland även undiner.

Följande väsen kan räknas till vattenandarna:

nixor (Lorelei, sirener, rhendöttrarna)
sjöjungfrur (Undin, Melusina)
havsnymfer (nereider, okeanider)
källnymfer (najader, Salmakis)
manliga vattenandar (näckar, havsmän, bäckahästen).