171122 – Genomfört SKK:s nya uppfödarutbildning

Vid 15 kurstillfällen sedan slutet på augusti så har jag gått Svenska Kennelklubbens nya uppfödarutbildning! Tack Sydskåkk för en mycket trevlig utbildning 🙂

Jag har ju gått motsvarande den gamla kursen sedan långt tidigare men då hade man på Sydskåkk ett eget upplägg och vi erhöll inte några diplom.

uppf-diplom2017