170826-27 – Vinna 0 ökl TJP

Chatrin och Vinna startade öppenklass tollingprov båda dagar i helgen. De inledde starkt men gick inte till pris.

Sammanfattande kritik 170826
En hund med god arbetskapacitet som för dagen brister i vilthantering. Har sina förtjänster i  tollingarbetet.

vinna1-170827

vinna2-170827

Sammanfattande kritik 170827
En tik som inleder förtjänstfullt. För en utmärkt tolling, en fin dubbelmarkering. Låter sig dirigeras fint på vatten. Äter tyvärr vilt på söket varvid domaren avbryter prövningen.

vinna1-170826

vinna2-170826

vinna3-170826