161220 – Terra har fått somna in drygt 12 år gammal

Ännu en vildand har fått somna in. Denna gång är det härliga Terra – RLD N RLD F RLD A Vildandens Helium af Nischi – från kull 7. Nu är hon tillsammans med moster Tessa igen.

Tack för allt Lena och Lars – skönt ni har Dino 🙂

Terra fick möta Solstollarna – läs här http://solstollarna.se/blogg/?p=130

terra-tessa-inmemoriam

Bilden är från 2007

terra-collage