160414 – Vildandens 20 år idag / Vildandens 20 years today

För tjugo år sedan – 14 april 1996 – föddes Vildandens första kull bestående av fem hanar. Mamma var ”Jazza” LPI SE U(U)CH Kanadickens Cecilia Lind, som hade alla egenskaper jag sökte i en avelstik! Jazza finns med i samtliga stamtavlor med individer som har prefixet Vildandens.
 
Under dessa år har det fötts 14 kullar (87 valpar), där den senaste kullen faktiskt blir 6 månader just idag! Av dessa valpar tretton gått på export: 2 till USA, 4 till Danmark, 3 till Norge, 1 till Finland och 3 till Tyskland.
 
Jag har förmånen att ha fantastiska valpköpare – eller vad sägs om att vildänderna har fått ihop hittills:
43 championat (Utställningschampionat i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Tyskland samt USA, Viltspårchampionat i samtliga nordiska länder, Lydnadschampionat i Sverige) samt 56 andra titlar (inom bl a Tjänstehund, Lydnad, Rallylydnad, Freestyle, Vinnartitlar på utställning m m)
30 av dem är jaktmeriterade och det gör mig extra stolt! Vi ligger top 5, avseende officiella meriter, bland svenska kennlar och då är ju inte de utländska meriterna inräknade. Vi har också haft Tollarmästare och Juniortollarmästare!
 
Tack alla – jag ser framemot nästa 20 år tillsammans med er 🙂


Twenty years ago – April 14, 1996 – Vildandens’ first litter was born. There were five males. Mom was ”Jazza” LPI SE U (U) CH Kanadickens Cecilia Lind, who had all the qualities I was looking for in a breeding bitch! Jazza can be found in all pedigrees among tollers with the prefix Vildandens.
 
During these years 14 litters have been born (87 puppies), and the last litter is actually six months old today! Of these puppies 13 have been exported: 2 to the United States, 4 in Denmark, 3 in Norway, 1 in Finland and 3 in Germany.
 
I am fortunate to have fantastic puppy buyers – or how about what the wildducks have achieved so far:
43 Championtitles (Conformation Champion in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Germany and the US, Gametracking Champion in all Nordic countries, Obedience Champion in Sweden) and 56 additional titles (in areas such as Service dog in the army, Obedience, Rallyobedience, Freestyle, Winner titles at shows, etc.)
30 of them are merited in hunting and that makes me very proud! We are at the top 5 in terms of official results, amongst Swedish kennels and then the foreign results are not included. We have also have Tollermaster and Juniortollarmaster!
 
Thank you all – I look forward to the next 20 years together with you 🙂
20ar-160414