Tollingjakthornet

Statuter:

Vildandens vandringspris Tollinghornet till uppfödaren med flest godkända hundar på Tollarspecialens tollingjaktprov ur egen uppfödning.
Instiftat till Tollarspecialen 2005 i Malmö.

Priset tillfaller den uppfödare, som har flest godkända hundar på Tollarspecialens alla tollingjaktprovsklasser ur egen uppfödning. Om det är fler uppfödare, som har lika många godkända hundar, tillfaller årets inteckning den uppfödare, som har flest godkända i den svåraste klassen, d v s elitklassen.
En trappstege används för att särskilja dessa uppfödare: 1) elitklass, 2) öppenklass, 3) unghundsklass, 4) nybörjarklass. Skulle flera uppfödare hamna på samma antal godkända hundar, räknas de inbördes placeringarna på hundarna enl samma trappstege.

Vinnande uppfödare sätter i bifogat album, in uppgifter om de ingående hundarna såsom namn, ursprung, ägaruppgifter samt ev meriter. Sätt även gärna in ett samlingsfoto, på alla hundarna.

Ingen gravering utföres på Tollinghornet.

Priset är ständigt vandrande. Instiftaren äger rätten att ändra statuterna, om så finnes nödvändigt. Instiftaren äger rätten att tävla om priset.

Bunkeflostrand 2005-07-14

Anette Björgell
Kennel Vildandens