Elites FB-R

2015-04-06, Klostersågen Domare 1:   Joonas Agneta
Genomförd FB-R
Skott genomfört med: 9 mm
Kod Moment 1 2 3 4 5
1a1 Apportering dummy
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1a2 Apportering dummy
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar tveksamt i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp. Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1a3 Apportering dummy
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1a4 Apportering dummy
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp Hårt grepp, kan skada apporten
1a5 Apportering dummy
Bärande mot föraren
Bär ej Bär men ej mot föraren Bär inledningsvis mot föraren Bär mot föraren mer än halva sträckan Bär mot föraren genom hela momentet
1a6 Apportering dummy
Vägen in
Avviker / återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i lågt tempo Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)
1b1 Apportering dummy
Intresse utlägg
Ointresserad, vänder sig bort Intresserad, följer med något avbrott Intresserad, följer utan avbrott Intresserad, vill iväg Upphetsad, kan gnälla, pipa eller skälla
1b2 Apportering dummy
Vägen ut
Startar ej Startar men avbryter Startar tveksamt i skritt eller trav, kan öka farten, fullföljer Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer. Arbetar huvudsakligen i galopp. Startar med hög fart, springer förbi, saknar målinriktning
1b3 Apportering dummy
Gripande
Griper ej, nonchalerar apporten Griper ej, nosar på apporten eller griper med tidsfördröjning Griper försiktigt eller nyper i apporten Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger apporten
1b4 Apportering dummy
Grepp
Griper ej Löst grepp, kan tappa apporten Mjukt orörligt grepp Oroligt grepp Hårt grepp, kan skada apporten
1b5 Apportering dummy
Bärande mot föraren
Bär ej Bär men ej mot föraren Bär inledningsvis mot föraren Bär mot föraren mer än halva sträckan Bär mot föraren genom hela momentet
1b6 Apportering dummy
Vägen in
Avviker / återvänder ej Vänder upp mot föraren men kommer inte ända fram Återvänder med tidsfördröjning Återvänder målinriktat i lågt tempo Återvänder målinriktat i högt tempo (galopp)
2a Stort föremål
Gripande/ förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
2b Stort föremål
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
2c Stort föremål
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp Oroligt grepp
2d Stort föremål
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka med stor förarpåverkan Bär tillbaka med någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
2e Stort föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker, bryter efter förarpåverkan Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan
3a Långt föremål
Gripande/ förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
3b Långt föremål
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
3c Långt föremål
Grepp
Griper ej/bär ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp Oroligt grepp
3d Långt föremål
Vägen in
Bär ej tillbaka Bär tillbaka en del av sträckan Bär tillbaka med stor förarpåverkan Bär tillbaka med någon förarpåverkan Bär tillbaka utan förarpåverkan
3e Långt föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, bryter själv. Ruskar, leker, bryter efter förarpåverkan Ruskar, leker, bryter ej trots förarpåverkan
4a Passivitet
Aktivitet
Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen Enstaka korta aktivitets-höjningar Är aktiv. Aktivitet avtar efter hand Är aktiv. Aktivitet ökar efter hand Hög aktivitet hela tiden
4b Passivitet
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
5a Rörligt föremål
Förföljande
Startar ej eller avbryter förföljandet, visar inget intresse Avbryter förföljandet. Intresset för föremålet kvarstår. Kräver förarstöd för att slutföra Bromsar upp/stannat till innan föremålet. Kan smyga eller ringa in föremålet. Springer direkt fram till föremålet utan avbrott. Tempo-sänkning kan förekomma Ökar farten in mot föremålet
5b Rörligt föremål
Nyfikenhet
Går inte fram till föremålet trots förarhjälp Går fram med förarhjälp Går fram efter mer än 5 sek Går fram inom 5 sek Går direkt fram
5c Rörligt föremål
Gripande/ förarstöd
Griper ej Griper efter upprepad förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
5d Rörligt föremål
Lek med föremålet
Griper ej/bär ej Griper/bär utan att ruska Ruskar, leker, slutar själv Ruskar, leker, slutar efter förarpåverkan Ruskar, leker, slutar ej trots förarpåverkan
6a Passivitet vid retning
Intresse
Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer utan avbrott Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök Intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
6b Passivitet vid retning
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
7a Sök
Uthållighet/tid
Startar ej/avbryter Är aktiv mindre än 1 minut Är aktiv mindre än 2 minuter Är aktiv mindre än 3 minuter Är aktiv mer än 3 minuter
7b Sök
Marktäckning
Startar ej/avbryter Täcker 1 kvadrant Täcker 2 kvadranter Täcker 3 kvadranter Täcker av hela området/täcker mer än hela området
7c Sök
Fart
Startar ej/avbryter Växlar mellan skritt och trav Arbetar huvudsakligen i trav Växlar mellan trav och galopp Arbetar huvudsakligen i galopp
7d Sök
Engagemang
Startar ej/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
7e Sök
Kontakt förare
Ingen kontakt Enstaka kontakt-tagande Några kontakt-taganden 4 – 6 kontakt-tagande Mer än 6 kontakt-taganden
8a Lådan
Respekt
Visar ingen respekt Visar enstaka snabbt övergående respekt Visar återkommande respekt återupptar arbetet direkt Visar respekt, avbryter arbetet Går ej fram till föremålet
8b Lådan
Engagemang
Försöker inte/ej aktiv Aktiv med flera avbrott Aktiv med några avbrott Aktiv med något avbrott Aktiv utan avbrott
8c Lådan
Uthållighet/tid
Försöker inte Försöker under mindre del av tiden Försöker under halva/ knappt halva tiden Försöker under mer än halva tiden Försöker under hela tiden / nästan hela tiden
8d Lådan
Fysiska försök
Inga fysiska försök Något/några fysiskt försök under mindre del av tiden Fysiska försök under halva / knappt halva tiden Fysiska försök under mer än halva tiden Fysiska försök under hela/ nästan hela tiden
8e Lådan
Kontakt förare
Ingen kontakt Enstaka kontakttagande Några kontakttaganden 4 – 6 kontakttagande Mer än 6 kontakttaganden
9a Viltintresse
Gripande
Griper ej, visar inget intresse eller undviker kontakt med vilt Griper efter stor förarpåverkan Griper efter någon förarpåverkan Griper med tidsfördröjning Griper direkt
9b Viltintresse
Gripande/omtag
Griper ej Griper utan omtag Enstaka omtag Tar omtag flera gånger Tar omtag, påbörjar ej bärande
9c Viltintresse
Grepp
Griper ej Löst grepp, tappar apporten vid upprepade tillfällen Löst grepp, tappar apporten vid enstaka tillfälle Fast grepp – Orörligt grepp Oroligt grepp
10a Passivitet
Aktivitet
Står, sitter eller ligger. Iakttar omgivningen Enstaka korta aktivitetshöjningar Är aktiv. Aktivitet avtar efter hand Är aktiv. Aktivitet ökar efter hand Hög aktivitet hela tiden
10b Passivitet
Ljud
Tyst Enstaka gnäll/pip Upprepade gnäll/pip Enstaka skall/skrik Upprepade skall/skrik
11a Skott
Intresse
Kontroll – ingen aktivitetshöjning Kontroll – kort aktivitetshöjning, återgår snabbt till passivitet Förhöjd aktivitet. Återgår efter tidsfördröjning till passivitet Förhöjd aktivitet. – tramp – pip – gnäll. Återgår efter tidsfördröjning till passivitet. Förhöjd aktivitet. Tramp – pip – gnäll. Kan ej återgå till passivitet
11b Skott
Rädsla
Ingen rädsla Kontroll vid flera skott Oro som avtar Ökad oro Flykt