Jasoo jaktprovskritiker

Tollarspecialens jaktprov i Ånnaboda 020810, mästarklass
A. Samarbetsvilja: Behöver förbättras
B. Sökarbete:
C. Fart: Bra
D. Uthållighet:
E. Näsa: Användes väl
F. Dirigerbarhet: Bra på land. Vatten: Löser uppgiften fältmässigt
G. Markeringsförmåga: Land: första bra, andra något fältmässigt
Vatten: Mycket bra
H. Skottreaktion: Ivrig, ej helt tyst
I. Stadga: Fasthet: Ej helt fast, kan ej återkallas
Uppträdande: Gnisslar och knallar flertal gånger
J. Apporteringslust: Vilja att gripa: Bra
Inleverering: Bra
K. Apportgrepp: Lämplighet: Bra överlag, oroligt grepp på duva
Mjukhet: Bra
Avlämning: Bra
L. Simteknik: Lugnt, effektivt
M. Vattenarbete: Vattenglädje: Stor
Arbetsvillighet: villigt
N. Spårningsförmåga:
O. Hundtolerans: UA
Sammanfattande kritik: En kille med godtagbar markering och dirigering men åtlydnad av givna kommando måste förbättras. Stadga och lydnad runt fötterna ej tillräcklig. Gnisslar till och från under hela provet. Snabba fina apporteringar
Pris: Ej godkänd
Plats och datum: Ånnaboda 020810
Domare: Curt Lundström

SSRK:s jaktprov i Snogeholm 020406, nybörjarklass
A. Samarbetsvilja: Mycket bra 5
B. Sökarbete: Söklust: Mycket bra
Marktäckning: Mycket bra
5
5
C. Fart: Mycket bra 5
D. Uthållighet: Utmärkt 5
E. Näsa: Användes väl 5
F. Dirigerbarhet: Föres lätt i huvudriktningen 5
G. Markeringsförmåga: Mycket bra 5
H. Skottreaktion: Koncentrerad 5
I. Stadga: Fasthet: Fast
Uppträdande: Lugn
5
J. Apporteringslust: Vilja att gripa: Bra
Inleverering: Disciplinerad
5
5
K. Apportgrepp: Lämplighet: Mycket bra
Mjukhet: Mycket bra
Avlämning: Väl genomarbetad
5
5
5
L. Simteknik: Mycket bra 5
M. Vattenarbete: Vattenglädje: Visar vattenpassion
Arbetsvillighet: Mycket bra
5
5
N. Spårningsförmåga:
O. Hundtolerans: Respekterar sin partner
Sammanfattande kritik: En tilltalande hane som presterar ett mycket bra arbete samt i god kontakt med sin förare
Pris: 1:a pris och PROVBÄST!
Plats och datum: Snogeholm 020406
Domare: Gert-Olle Lindqvist

SSRK:s jaktprov i Snogeholm 010407, nybörjarklass
Samarbetsvilja: Visar upp en god samarbetsvilja
Sök: Söker i närområdet med bra marktäckning och stor effektivitet
Fart: Hög och jämn fart
Uthållighet: Ej prövad
Näsa: Används effektivt
Dirigerbarhet: Samarbetar väl med sin förare
Markeringsförmåga: Markerar fallet vilt och bärgar detta på ett utmärkt sätt
Skottreaktion: Fast och uppmärksam
Stadga: Enstaka pip kan höras vid det inledande skottet
Apporteringslust: Stor apporteringslust, spontana upptag, snabba inlevereringar förutom på kanin som ej apporteras
Apportgrepp: Mjuk mun, stabilt grepp, dock ngt oroligt på några vilt
Simteknik: Ej prövad
Spårningsförmåga: Ej prövad
Hundtolerans: Låter sig ej påverkas
Sammanfattande kritik: Efter en mycket effektiv inledning av provet apporteras ej kanin. Prövningen bryts.
Pris: 0
Plats och datum: Ystad 2001-04-07
Domare: Åke Liedgren

Tollarspecialens jaktprov i Börringe 000812, nybörjarklass
Samarbetsvilja: Efter en något rörig inledning visar ekipaget prov på ett gott samarbete till gagn för effektiviteten
Sök: Söker med bra bredd och rimlig effektivitet. Saknar djupet för att bli etthundra procent effektiv. Finner 4 vilt.
Fart: Väl anpassad
Uthållighet: Mattas något under prövning
Näsa: Används väl
Dirigerbarhet: Kan styras på nära håll och avstånd
Markeringsförmåga: Markerar bra på land och vatten
Skottreaktion: Förväntansfull, något orolig
Apporteringslust: Spontan på alla funna vilt. Bra inlevereringar
Apportgrepp: Korrekt, men något oroligt i förarens närhet
Simförmåga och arbetsvillighet i vatten: Går villigt i och arbetar gärna och effektivt i vatten
Spårningsförmåga: Ej prövad
Hundens uppträdande under provet: Samlat efter en orolig inledning
Sammanfattande kritik: Jasoo visar prov på godkända retrieveregenskaper. Större djup kunde dock önskas i söket.
Pris: 2
Plats och datum: Börringe 000812
Domare: Sören Svärdh