Baron – in memoriam

Det smärtar oss oerhört mycket att meddela er alla att vår underbare Baron inte längre finns bland oss

 

Baron blev lite dålig i magen för någon vecka sedan. Han bajsade smala smala korvar och klart var att något inte stod rätt till. Hos veterinären kom vi fram till att han troligen hade prostatit (trots hans kastration för många år sedan), då han ömmade när veterinären kom åt prostata. Baron behandlades med sulfa och paraffinolja i maten i 10 dagar. Avföringen blev inte bättre, snarare sämre. Han magrade och tappade även lite aptit. Varje natt behövde Baron dessutom gå ut och prova bajsa. Förra veckan kändes det lite bättre igen men så till helgen kändes det som om det blev bakslag på nytt. När hela ens liv går åt att försöka bajsa – ja då har man inget värdigt liv kvar och vi gjorde det enda vi kunde…..

Stort tack till veterinär Michael von Holten, som följt Baron hela livet från valpbesiktning till slutet, och hans sköterska Mimmi för att ni hjälpte Baron, som somnade så gott med sitt huvud i min hand – jag kan fortfarande känna hans värme i handen….

TACK BARON FÖR 13 UNDERBARA ÅR TILLSAMMANS – DU VAR DEN FÖRSTFÖDDE VILDANDEN

VI KOMMER ALDRIG ATT GLÖMMA DIG OCH ALLA DINA HÄRLIGA LJUD –
T EX NÄR DU HADE DIN DAGLIGA GYMNASTIK I FORM AV RULLNING PÅ VÅRA MATTOR!

Anette & Ola, Martin, Patrik, Pixel


It is with great sorrow I have to inform you that Baron is no longer with us

Baron got sick in his stomach some week ago. He pooped narrow thin stools and clear was that something was not right. At the veterinarian, we concluded that he probably had prostatitis (despite his castration, many years ago). Baron was treated with sulphate and paraffin oil in food for 10 days. Stools were not better, rather worse. He got thinner and lost even a little appetite. Each night Baron also needed to go out and try poop. Last week it felt a bit better again, but this weekend we felt as if there were setbacks again. When your whole life is spent trying to poop – then it has no dignity left and we did all we could do…..

Our thanks goes to veterinarian Michael von Holten, who has known Baron all Baron’s life – from the beginning as a puppy til the bitter end. Baron just fell asleep with his head in my hand – I can still feel his warmth in the hand ….

THANK YOU BARON FOR 13 WONDERFUL YEARS TOGETHER!
YOU WERE THE FIRSTBORN WILDDUCK

WE WILL NEVER FORGET YOU AND ALL YOUR WONDERFUL SOUNDS –
FOR EXAMPLE, WHEN YOU HAD YOUR DAILY GYMNASTICS IN THE FORM OF ROLL ON OUR CARPETS!

Anette & Ola, Martin, Patrik, Pixel