Planerad kull / Planned litter

Läs mer om Köp av en vildand och mina Avelsmål

 

Uppdateras så fort planerna på kull 19 är färdiga,
ev under vår/sommar 2021

 Planerade kullar med någon Vildand hos annan uppfödare
Planned litter with a wildduck at another breeder