Planerad kull / Planned litter

Kull 18 planeras / Litter no 18 is planned

Läs mer om Köp av en vildand och mina Avelsmål

e./sire SE J(T)CH SE UCH Digby Tollers Daytona ”Noice”
u./dam Vildandens Echo af Molteli ”Peggy”Planerade kullar med någon Vildand hos annan uppfödare
Planned litter with a wildduck at another breeder

 

Ny kull planerad med Diamant som pappa – hos Marielundsbäckens kennel

Parning har skett 19-23 april mellan

J Vildandens Guldkorn af Gremir ”Diamant Culinan”
J River Fox Frost of Simo ”Mynta”