Särskilt apporteringstest enl Svenska Jägareförbundet

Vildandens Friherrinna af Snickjaz "Sessan" med förare Yvonne Frank

Föremål för test:
Sök Godkänd
Apporteringslust Godkänd
Apportgrepp Godkänd
Skottreaktion Godkänd
Samarbetsvilja Godkänd
Vattenarbete Godkänd

Domarens beskrivning av hunden:

Gör ett godtagbart fältarbete. Skulle önska bättre apporteringslust och apportgrepp. För provet godkänt. Något orolig i skottsituationerna. Tillräcklig samarbetsvilja. Bra vattenarbete. Simmar med kraft. Tyst på post

Hunden är som helhet: Godkänd

Tittenté 020717
Jan Andersson

ã Anette Björgell

Denna sida uppdaterades senast 2005-03-08

http://www.vildandens.com