Särskilt apporteringstest enl Svenska Jägareförbundet

Vildandens Kricka af Nortchi "Kricka" med förare Camilla Berggren

Föremål för test:
Sök Godkänd
Apporteringslust Godkänd
Apportgrepp Godkänd
Skottreaktion Godkänd
Samarbetsvilja Godkänd
Vattenarbete Godkänd
   
   

Domarens beskrivning av hunden:

Gör ett bra sök. Använder näsan väl. Bra apporteringslust. Mjukt och fint grepp. Något ivrig i skott. Bra samarbetsvilja. Går villigt i vatten. Tyst på post

Hunden är som helhet: Godkänd

Tittenté 020717
Jan Andersson